Choď na obsah Choď na menu
 


Slová trénerky

20. 4. 2008

Tanec je jedna z najprirodzenejších činností človeka.Od nepamäti si ľudia spríjemňovali každodennú prácu práve rôznymi formami umenia.či už išlo o spev,hudbu,literatúru alebo tanec,účelom týchto aktivít bol vždy relax,uvoľnenie sa a spríjemnenie života.

Dnes poznáme rôzne druhy tancov.Ich rozmanitosť je istotne zapríčinená rôznorodosťou kultúr,v ktorých postupne vznikali.Tanečná skupina Stardance sa venuje latinsko-americkým a štandardným tancom.Nejde však len o mechanické pamätanie si jednotlivých krokov a figúr,ale najmä o autentické stvárnenie pocitov alebo príbehov,o ktorých hudba vypovedá.Rozličné charaktery tancov dávajú možnosť tiež oboznámiť sa s kultúrami mnohých národov.Prostredníctvom tanečného umenia sa deti a mladí ľudia nielen dozvedia veľa zaujímavostí,ale naučia sa i spoločenskému správaniu.Každý totiž,chtiac či nechtiac,sa v živote istotne ocitne v situácii,kedy bude potrebné ovládať valčík alebo polku a nevedomosť týchto tancov sa v danej situácii môže zdať až trápna.Preto môžeme schopnosť tancovať zaradiť do všeobecného vzdelania jednotlivca.

Tanec je o vzájomnej komunikácii,je rečou tela,ktorá vypovedá o nekonečnej škále pocitov a zážitkov.V tanci sa dokážeme uvolniť a aspoň na malý okamih dostáva náš život nový rozmer.Či už tancujeme tango alebo cha-chu,vždy ide najmä o to,aby si tanečníci odniesli domov radosť z pohybu i hudby,a aby tanec pre nich zostal vždy hlavne zábavou.

Ďakujem všetkým,ktorí akokoľvek podporili pôsobenie tanečnej skupiny Stardance a najmä deťom a mladým ľuďom,ktorí dúfam,že s radosťou chodili na nácviky,vystúpenia a vytrvali celý rok.Tiež im prajem mnoho elánu a nadšenia pri učení nových prvkov a tancov.

Dúfam,že sa nám podarí uskutočniť naplánované vystúpenia,a že o rok budeme oslavovať dva roky úspešného pôsobenia.

S pozdravom Dominika Dinušová.